1/2

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านข้อสะโพก

และข้อเข่า

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เทคนิคใหม่บาดเจ็บน้อย

ทำความรู้จักหมอศริษฏ์

วุฒิบัตรแพทย์ชำนาญเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์

กลับมาเดินได้ดีอีกครั้ง

จะดีกว่าไหม หากคนที่คุณรักสามารถกลับมาเดินได้ โดยไม่มีอาการปวดอีกครั้งหนึ่ง โรคข้อสะโพกหรือข้อเข่าเสื่อมเมื่อเป็นมากแล้วทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมาณเป็นอย่างมาก ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนปกติ ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ในเวบไซต์นี้ ท่านจะได้ข้อมูลต่างๆว่าหมอศริษฏ์ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมแบบบาดเจ็บน้อยอย่างไรบ้างที่ช่วยลดอาการปวดหลังการผ่าตัดและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้ตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัด​

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

เสียงจากผู้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมแบบบาดเจ็บน้อย

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบไม่ปวด

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทางด้านหน้า ฟื้นตัวไว บาดเจ็บน้อย

Direct anterior approach hip replacement surgery
Knee replacement surgery

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม | Doctorsarit | ประเทศไทย

นัดหมายหรือสอบถามหมอศริษฏ์
drsarithongvilai@gmail.com