ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า 
โรงพยาบาลกรุงเทพ(อินเตอร์เนชั่นเนล)

ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

02-310-3100

จันทร์    9.00-16.00 

พุธ        9.00-16.00

พฤหัส   9.00-16.00

เสาร์     13.00-16.00

อาทิตย์  9.00-16.00

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบไม่ปวด

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทางด้านหน้า ฟื้นตัวไว บาดเจ็บน้อย

Direct anterior approach hip replacement surgery
Knee replacement surgery

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม | Doctorsarit | ประเทศไทย

นัดหมายหรือสอบถามหมอศริษฏ์
drsarithongvilai@gmail.com