นพ.ศริษฏ์ หงษ์วิไล | วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์

 

ประวัติการศึกษา

  • Medical Education:Chulalongkorn University, Thailand (2006) 

  • Residency:Prince of Songkla University, Thailand (2011)

  • Board Certification: Orthopaedic Surgery, Thai Board of Orthopaedic Surgery (2011)

  • Fellowship in adult reconstructive surgery:Chulalongkorn University, Thailand (2012)

  • Fellowship in adult reconstructive surgery:Stanford University Medical Center, USA (2014)

  • Fellowship in adult hip reconstructive surgery:Carl Gustav Carus University Hospital Dresden, Germany (2015)

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบไม่ปวด

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทางด้านหน้า ฟื้นตัวไว บาดเจ็บน้อย

Direct anterior approach hip replacement surgery
Knee replacement surgery

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม | Doctorsarit | ประเทศไทย

นัดหมายหรือสอบถามหมอศริษฏ์
drsarithongvilai@gmail.com