ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบไม่ปวด

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทางด้านหน้า ฟื้นตัวไว บาดเจ็บน้อย

Direct anterior approach hip replacement surgery
Knee replacement surgery

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม | Doctorsarit | ประเทศไทย

นัดหมายหรือสอบถามหมอศริษฏ์
drsarithongvilai@gmail.com

One day Surgery

May 19, 2017

 

In the past, patients who have hip or knee replacement surgery need to stay in the hospital many days but with advancement of technology and patient care, these surgeries can be done without hospital stay. Not all patients is recommended to do one day surgery.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

One day Surgery

May 19, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts

May 19, 2017

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square