ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเทคนิคใหม่ ฟื้นตัวไว บาดเจ็บน้อย

October 29, 2019

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

One day Surgery

May 19, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts

May 19, 2017

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบไม่ปวด

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทางด้านหน้า ฟื้นตัวไว บาดเจ็บน้อย

Direct anterior approach hip replacement surgery
Knee replacement surgery

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม | Doctorsarit | ประเทศไทย

นัดหมายหรือสอบถามหมอศริษฏ์
drsarithongvilai@gmail.com